Blunt Beeldmerk

Factsheets “Groen: Meer dan mooi en gezond”

√Čen onderwerp, vijf domeinen: Algemeen, leren, werken, wonen en zorg. Wat kan groen oplossen voor ons en hoe.

Wereldwijd hebben honderden onderzoeken plaatsgevonden naar de meerwaarde van groen.

  • Welke invloed heeft openbaar groen op vastgoedwaarde?
  • Verkort uitzicht op groen het ziekbed en medicijngebruik?
  • Wat doen potplanten met leer- en werkprestaties?
  • et cetera

Onderzoekers van Wageningen UR hebben allerlei wetenschappelijk onderbouwde facts aangeleverd. Blunt heeft deze geordend in compacte factsheets.