Jaarplan 2019 De Groene Stad

Blunt is in een aantal dingen juist heel scherp. Plannen is daar éen van. Voor de Groene Stad is er een zeer solide planning opgesteld en gepresenteerd als aangenaam document.

Factsheets “Groen:Meer dan mooi en gezond”

Éen onderwerp, vijf domeinen: Algemeen, leren, werken, wonen en zorg. Wat kan groen oplossen voor ons en hoe. Wereldwijd hebben honderden onderzoeken plaatsgevonden naar de meerwaarde van groen. Welke invloed heeft openbaar groen op vastgoedwaarde? Verkort uitzicht op groen het ziekbed en medicijngebruik? Wat doen potplanten met leer- en werkprestaties? et cetera Onderzoekers van Wageningen […]