Blunt Beeldmerk

Partnerdag De Groene Stad

Voor stichting De Groene Stad mochten we een relatiedag organiseren. Een informatieve dag met als thema ‘Het dak op’. Onder andere lezingen over de nieuwe daktuin op het Depot Boijmans van Beuningen door MTD Landschapsarchitecten en een presentatie over de toepassing van bloembollen. Tevens werd de gloednieuwe daktuin op de locatie Inspyrium in Cuijk gepresenteerd […]

Jaarplan 2019 De Groene Stad

Blunt is in een aantal dingen juist heel scherp. Plannen is daar éen van. Voor de Groene Stad is er een zeer solide planning opgesteld en gepresenteerd als aangenaam document.

Factsheets “Groen: Meer dan mooi en gezond”

Éen onderwerp, vijf domeinen: Algemeen, leren, werken, wonen en zorg. Wat kan groen oplossen voor ons en hoe. Wereldwijd hebben honderden onderzoeken plaatsgevonden naar de meerwaarde van groen. Welke invloed heeft openbaar groen op vastgoedwaarde? Verkort uitzicht op groen het ziekbed en medicijngebruik? Wat doen potplanten met leer- en werkprestaties? et cetera Onderzoekers van Wageningen […]