Blunt Beeldmerk

Factsheets “Groen: Meer dan mooi en gezond”

√Čen onderwerp, vijf domeinen: Algemeen, leren, werken, wonen en zorg. Wat kan groen oplossen voor ons en hoe. Wereldwijd hebben honderden onderzoeken plaatsgevonden naar de meerwaarde van groen. Welke invloed heeft openbaar groen op vastgoedwaarde? Verkort uitzicht op groen het ziekbed en medicijngebruik? Wat doen potplanten met leer- en werkprestaties? et cetera Onderzoekers van Wageningen […]